Prawo karne Prawo cywilne i rodzinne Prawo gospodarcze

Usługi Adwokackie

Prawo karne:

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach:
  postępowania przygotowawcze – śledztwo bądź dochodzenie; postępowania uproszczone; zwyczajne; w trybie przyspieszonym; postępowania apelacyjne; postępowania kasacyjne i o wznowienie postępowania, postępowania w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.:
  składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie; reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary
 • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na policji lub w prokuraturze
 • udział w posiedzeniach Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zażalanie postanowień prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, reprezentacja przed Sądem
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentowania powoda cywilnego w postępowaniu karnym
Katarzyna Deresz-Lewandowska - rozwód adwokat warszawa